SQL Converter - Aplikacja do migracji struktur danych z bazy MS SQL Server do SQLite.

SQL Converter

Data wykonania: piątek, 7 listopada 2014
Mini SQL Server Manager - Aplikacja do zarządzania kontami MS SQL Server.

Mini SQL Server Manager

Data wykonania: poniedziałek, 5 grudnia 2011
Class Builder ORM - Aplikacja ORM do odwzorowania relacyjnych schematów baz danych na obiektową architekturę systemu informatycznego

Class Builder

Data wykonania: poniedziałek, 19 października 2009
SQL Server Manager - Zestaw narzędzi do zarządzania usługami MS SQL Server, MS SQL Server Agent.

SQL Server Manager

Data wykonania: czwartek, 20 marca 2008
SQL Query - Aplikacja do pracy z obiektami baz danych na poziomie wykonywanych zapytań.

SQL Query

Data wykonania: poniedziałek, 3 lipca 2006
Cab Editor - Aplikacja do modyfikacji plików instalacyjnych CAB.

Cab Editor

Data wykonania: piątek, 17 października 2014
Razor - Aplikacja do podglądu właściwości okien uruchomionych programów Windows.

Razor

Data wykonania: piątek, 8 marca 2013
Crypto Files - Aplikacja do szyfrowania plików.

Crypto Files

Data wykonania: piątek, 30 listopada 2012
Faktura Fenix - Aplikacja do wystawiania faktur sprzedaży i zakupu.

Faktura Fenix

Data wykonania: poniedziałek, 8 października 2012
Centurion - Aplikacja do generowania oraz instalowania certyfikatów.

Centurion

Data wykonania: czwartek, 5 lipca 2012
Auto Komis - Aplikacja do prowadzenia sprzedaży pojazdów w komisie samochodowym.

Auto Komis

Data wykonania: poniedziałek, 4 października 2010
Agro - Aplikacja do obsługi recepcji gospodarstwa agroturystycznego.

Agro

Data wykonania: piątek, 14 lipca 2006
Faktura Express - Aplikacja do wystawiania faktur sprzedaży i zakupu.

Faktura Express

Data wykonania: środa, 18 maja 2005

mBank

Data wykonania: czwartek, 30 czerwca 2016
Company Hub - Aplikacja mobilna do udostępniania użytkownikom aplikacji firmowych.

Company Hub

Data wykonania: poniedziałek, 30 marca 2015

Mobi Depot

Data wykonania: piątek, 28 listopada 2014

UniMerch Mobile

Data wykonania: poniedziałek, 6 stycznia 2014
Pstryk - Aplikacja mobilna do robienia zdjęć i gromadzenia ich w albumie sieciowym.

Pstryk

Data wykonania: piątek, 27 maja 2011

Transporty

Data wykonania: piątek, 12 lutego 2010
Zakup Asortymentu - Raport tabelaryczny, prezentuje zakup według asortymentu.

Zakup Asortymentu

Data wykonania: piątek, 20 kwietnia 2012
Sprzedaż Asortymentu - Raport tabelaryczny (matrix), prezentuje ilościową sprzedaż według asortymentu.

Sprzedaż Asortymentu

Data wykonania: czwartek, 19 kwietnia 2012
Najlepsi Kontrahenci - Raport słupkowy, prezentuje najwyższą sprzedaż w roku według pięciu kontrahentów.

Najlepsi Kontrahenci

Data wykonania: środa, 18 kwietnia 2012

Tygodniowy Czas Pracy

Data wykonania: wtorek, 1 marca 2011
MG Panel - Program do wizualnej prezentacji raportów.

MG Panel

Data wykonania: poniedziałek, 10 maja 2010
Transfer Kontrahentów - Zautomatyzowany proces ETL przenoszenia danych kontrahentów z systemów zewnętrznych do systemu docelowego.

Transfer Kontrahentów

Data wykonania: środa, 20 czerwca 2012
Transfer Merchandiserów - Proces przeniesienia danych Merchandiserów z systemu zewnętrznego do systemu docelowego.

Transfer Merchandiserów

Data wykonania: poniedziałek, 27 lutego 2012
Środowisko Testowe - Proces tworzenia lustrzanego odbicia środowiska produkcyjnego w środowisku testowym.

Środowisko Testowe

Data wykonania: piątek, 6 stycznia 2012
SkayTek Software - Strona internetowa firmy z branży IT.

SkayTek Software

Data wykonania: wtorek, 16 maja 2017
SkayTek Software - Strona internetowa firmy z branży IT.

SkayTek Software

Data wykonania: środa, 15 kwietnia 2009
Auto Cześci Korkuć - Wizytówka strony internetowej.

Auto Cześci Korkuć

Data wykonania: piątek, 27 stycznia 2006
Europublic - Wizytówka strony internetowej miesięcznika prasowego.

Europublic

Data wykonania: środa, 16 listopada 2005
Mercedes Benz - Strona internetowa wykonana w całości w technologii Flash.

Mercedes Benz

Data wykonania: poniedziałek, 26 listopada 2001
List View Fresh - Kontrolka rozszerzająca funkcjonalność kontrolki ListView.

List View Fresh

Data wykonania: piątek, 27 października 2017
SQL Connection Dialog - Kontrolka, którą można zaimplementować w każdej aplikacji, która wymaga autoryzacji połączenia z serwerem bazodanowym.

SQL Connection Dialog

Data wykonania: poniedziałek, 4 września 2017
SQL Login Editor - Kontrolka, którą można zaimplementować w aplikacjach, które zarządzają kontami użytkowników MS SQL Server i aplikacjach, które umożliwiają użytkownikowi samodzielne edytowanie określonych parametrów takich jak np. zmiana hasła.

SQL Login Editor

Data wykonania: poniedziałek, 4 września 2017
SQL Script Editor - Kontrolka, którą można zaimplementować w aplikacjach, które operują na obiektach bazodanowych na poziomie wykonywanych zapytań SQL, oraz w aplikacjach autorskich, które pobierają dane, wyświetlają lub modyfikują struktury danych.

SQL Script Editor

Data wykonania: poniedziałek, 4 września 2017
Downloader - Kontrolka do pobierania plików, która może posłużyć jako BOX dostępowy do zabezpieczonej przestrzeni sieciowej, z której będą mogli korzystać tylko uwierzytelnieni użytkownicy.

Downloader

Data wykonania: poniedziałek, 4 września 2017
About - Kontrolka, którą można zaimplementować w każdej aplikacji, w której planujemy zamieścić krótkie informacje o jej twórcach i prawach autorskich.

About

Data wykonania: poniedziałek, 4 września 2017
Activation Code - Kontrolka, którą można zaimplementować w każdej aplikacji, która wymaga wpisania klucza aktywacyjnego w celu jej rejestracji i uruchomienia.

Activation Code

Data wykonania: poniedziałek, 4 września 2017
License - Kontrolka, którą można zaimplementować w każdej aplikacji, która wymaga od użytkownika akceptacji warunków i postanowień umowy licencyjnej.

License

Data wykonania: poniedziałek, 4 września 2017
Windows Explorer - Kontrolka, którą można zaimplementować w aplikacji jako eksplorator plików i folderów.

Windows Explorer

Data wykonania: piątek, 30 listopada 2012
Button Fresh - Kontrolka rozszerzająca funkcjonalność kontrolki Button.

Button Fresh

Data wykonania: środa, 22 grudnia 2010
Youtube Media Downloader - Aplikacja do pobierania mediów i ścieżek dźwiękowych z portalu Youtube.

Youtube Media Downloader

Data wykonania: sobota, 20 grudnia 2014
System Code - Aplikacja do przeliczania liczb między systemami kodowania: hex, dec, oct, bin.

System Code

Data wykonania: piątek, 14 grudnia 2007
Kwitek - Aplikacja do komputerowego wypełniania pokwitowań nadania przesyłek pocztowych.

Kwitek

Data wykonania: poniedziałek, 16 maja 2005
Numerek - Aplikacja do weryfikacji numerów nip, regon, pesel oraz numerów rachunków bankowych.

Numerek

Data wykonania: piątek, 8 października 2004