Class Builder - Szczegóły

Aplikacja ORM do odwzorowania relacyjnych schematów baz danych na obiektową architekturę systemu informatycznego.

Funkcje:
  • Generowanie kodu klas na podstawie struktur tabel oraz widoków.
  • Opatrzenie kodu klas dokumentacją pobraną z opisu tabel oraz widoków.
  •  Data wykonania: poniedziałek, 19 października 2009
  •  System operacyjny: Windows Desktop.
  •  Środowisko programistyczne: Visual Studio 2008 (C#, SQL, T-SQL).
  •  Framework: .NET Frmework 2.0.
  •  Baza danych: MS SQL Server.
  •  Technologie: Object Relational Mapping.