SQL Converter - Szczegóły

Aplikacja do migracji struktur danych z bazy MS SQL Server do SQLite.

Funkcje:
  • Odwzorowanie struktury tabel, widoków, kluczy podstawowych, indeksów oraz kluczy obcych.
  • Przekopiowanie danych z bazy MS SQL Server do SQLite.
  • Podgląd utworzonych struktur oraz danych.
  •  Data wykonania: piątek, 7 listopada 2014
  •  System operacyjny: Windows Desktop.
  •  Środowisko programistyczne: Visual Studio 2012 (C#, SQL, T-SQL).
  •  Framework: .NET Frmework 4.5.
  •  Baza danych: MS SQL Server, SQLite.