Button Fresh - Szczegóły

Kontrolka rozszerzająca funkcjonalność kontrolki Button.

Funkcje:
  • Definiowanie wyglądu przycisku w zależności od występującego zdarzenia.
  • Możliwość zmiany ustawień tła, obramowania, fokusa oraz tekstu przycisku.
  •  Data wykonania: środa, 22 grudnia 2010
  •  System operacyjny: Windows Desktop, Windows Mobile 6 Professional.
  •  Środowisko programistyczne: Visual Studio 2008 (C#).
  •  Framework: .NET Frmework 2.0, .NET Frmework Compact 2.0.

Podobne Projekty