License - Szczegóły

Kontrolka, którą można zaimplementować w każdej aplikacji, która wymaga od użytkownika akceptacji warunków i postanowień umowy licencyjnej.

Funkcje:
  • Wyświetlanie tekstu licencji z opcją jej akceptacji lub odrzucenia.
  • Wydruk tekstu postanowień umowy licencyjnej.
  • Wielojęzyczność, wbudowane 9 wersji językowych, 5 schematów kolorystycznych.

Kontrolka dostępna w pakiecie SkayTek Controls WinForms

  •  Data wykonania: poniedziałek, 4 września 2017
  •  System operacyjny: Windows Desktop.
  •  Środowisko programistyczne: Visual Studio 2013 (C#).
  •  Framework: .NET Frmework 4.5.

Podobne Projekty