SQL Script Editor - Szczegóły

Kontrolka, którą można zaimplementować w aplikacjach, które operują na obiektach bazodanowych na poziomie wykonywanych zapytań SQL, oraz w aplikacjach autorskich, które pobierają dane, wyświetlają lub modyfikują struktury danych.

Funkcje:
  • Edycja skryptów SQL, identyfikacja ponad 3400 kluczowych słów.
  • Mechanizm kolorowania składni SQL oraz podstawowe funkcje tekstowe.
  • Rozwiązanie, które umożliwia wykonanie skryptu bezpośrednio na serwerze SQL.
  • Wielojęzyczność, wbudowane 9 wersji językowych, 5 schematów kolorystycznych.

Kontrolka dostępna w pakiecie SkayTek Controls WinForms

  •  Data wykonania: poniedziałek, 4 września 2017
  •  System operacyjny: Windows Desktop.
  •  Środowisko programistyczne: Visual Studio 2013 (C#).
  •  Framework: .NET Frmework 4.5.

Podobne Projekty