SQL Connection Dialog - Szczegóły

Kontrolka, którą można zaimplementować w każdej aplikacji, która wymaga autoryzacji połączenia z serwerem bazodanowym.

Funkcje:
  • Logowanie do serwera bazodanowego MS SQL Server.
  • Definiowanie i zapisywanie ustawień jako profile połączeń.
  • Wykrywanie wygasłego hasła i możliwość jego zmiany.
  • Wielojęzyczność, wbudowane 9 wersji językowych, 5 schematów kolorystycznych.

Kontrolka dostępna w pakiecie SkayTek Controls WinForms

  •  Data wykonania: poniedziałek, 4 września 2017
  •  System operacyjny: Windows Desktop.
  •  Środowisko programistyczne: Visual Studio 2013 (C#, SQL).
  •  Framework: .NET Frmework 4.5.
  •  Baza danych: MS SQL Server.

Podobne Projekty