SQL Login Editor - Szczegóły

Kontrolka, którą można zaimplementować w aplikacjach, które zarządzają kontami użytkowników MS SQL Server i aplikacjach, które umożliwiają użytkownikowi samodzielne edytowanie określonych parametrów takich jak np. zmiana hasła.

Funkcje:
  • Tworzenie nowych loginów lub edycja istniejących.
  • Generowanie skryptów tworzących lub aktualizujących dane loginu.
  • Wyszukiwanie kont w usłudze katalogowej Active Directory.
  • Wielojęzyczność, wbudowane 9 wersji językowych, 5 schematów kolorystycznych.

Kontrolka dostępna w pakiecie SkayTek Controls WinForms

  •  Data wykonania: poniedziałek, 4 września 2017
  •  System operacyjny: Windows Desktop.
  •  Środowisko programistyczne: Visual Studio 2013 (C#, SQL).
  •  Framework: .NET Frmework 4.5.
  •  Baza danych: MS SQL Server.

Podobne Projekty